Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

بسیاری از مردم در ابتدای مسیر زندگی کاری خود اهدافی بلند از نظر مالی در نظر می گیرند تا به آنها در آینده دست یابند. بطور دقیق تر، افراد زیادی هستند که به دنبال راه هایی برای تبدیل به یک میلیاردر شدن می گردند. اگر بخواهیم صادق باشیم، هیچ حد و مرزی برای راه ها، تئوریها و پیشنهادات قابل استفاده برای تبدیل شدن به یک میلیونر وجود ندارد. اما قطعا فقط دانستن تئوریها کافی نیست. باید گام های عملی برای تبدیل شدن به یک میلیاردر را برداشت. درحالیکه دستیابی و قرار گرفتن در مسیر رسیدن به یک میلیارد کار ساده ای نیست ولی راهکارهای عملی محسوس و قابل درکی وجود دارد که هرکس برای تبدیل به یک میلیارد شدن می تواند بردارد. برای معرفی راهکارهای عملی تبدیل شدن به یک میلیارد، با لرن روت همراه باشید.


افرادی که توانایی های زیادی دارند اما از اعتماد به نفس کافی برخوردار نمی باشند در جامعه ی ما بسیار پیدا می شوند و بیشتر به جای اینکه روی توانایی های خود متمرکز شوند بیشتر روی این موضوع که مردم راجع به آن ها چه فکر می کنند متمرکز می شوند، ما در این مقاله قصد داریم راه های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس را بیان کنیم پس با این مقاله ی لرن روت همراه باشید.


امروزه بسیاری از ما در محل کار استرس داریم و وقتی که این استرس به زندگی شخصی ما نفوذ کند ممکن است افسرده می شویم و در نهایت فراموش کنیم که چگونه شاد باشیم. برای همین مهم است که حداقل یک سرگرمی خلاق داشته باشیم.تحقیقات نشان داده است که خیلی از سرگرمی های خلاق توانایی بهبود حالات ذهنی ما را دارند.پس واجب است زمانی را در طول روز برای سرگرمی خلاق کنار بگذاریم.سرگرمی های خلاق بسیاری وجود دارند که شما را شادتر می کنند. در این مقاله ما به بررسی 5 مورد از آن ها می پردازیم. با لرن روت همراه باشید.


آیا تا به حال ایده ای به ذهن شما رسیده است که به دنبال معرفی آن باشید و توان عملی کردن آن را نداشته باشید؟ در این مقاله ما سعی می کنیم که شما را در این زمینه راهنمایی کنیم. با لرن روت همراه باشید.


اولین چیزی که باید به شما بگویم این است که میلیاردر شدن کار راحتی نیست همچنین امری نیست که بتوان یک شب به آن رسید بلکه به یک سری تمرین نیاز دارد تا بتوانید خودتان را بسازید و آماده برای میلیاردر شدن شوید پس با این مقاله ی لرن روت همراه شوید تا 10 تمرین میلیاردر شدن را برای شما شرح دهیم.


بسیاری از مردم در ابتدای مسیر زندگی کاری خود اهدافی بلند از نظر مالی در نظر می گیرند تا به آنها در آینده دست یابند. بطور دقیق تر، افراد زیادی هستند که به دنبال راه هایی برای تبدیل به یک میلیاردر شدن می گردند. اگر بخواهیم صادق باشیم، هیچ حد و مرزی برای راه ها، تئوریها و پیشنهادات قابل استفاده برای تبدیل شدن به یک میلیونر وجود ندارد. اما قطعا فقط دانستن تئوریها کافی نیست. باید گام های عملی برای تبدیل شدن به یک میلیاردر را برداشت. درحالیکه دستیابی و قرار گرفتن در مسیر رسیدن به یک میلیارد کار ساده ای نیست ولی راهکارهای عملی محسوس و قابل درکی وجود دارد که هرکس برای تبدیل به یک میلیارد شدن می تواند بردارد. برای معرفی راهکارهای عملی تبدیل شدن به یک میلیارد، با لرن روت همراه باشید.


افرادی که توانایی های زیادی دارند اما از اعتماد به نفس کافی برخوردار نمی باشند در جامعه ی ما بسیار پیدا می شوند و بیشتر به جای اینکه روی توانایی های خود متمرکز شوند بیشتر روی این موضوع که مردم راجع به آن ها چه فکر می کنند متمرکز می شوند، ما در این مقاله قصد داریم راه های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس را بیان کنیم پس با این مقاله ی لرن روت همراه باشید.


امروزه بسیاری از ما در محل کار استرس داریم و وقتی که این استرس به زندگی شخصی ما نفوذ کند ممکن است افسرده می شویم و در نهایت فراموش کنیم که چگونه شاد باشیم. برای همین مهم است که حداقل یک سرگرمی خلاق داشته باشیم.تحقیقات نشان داده است که خیلی از سرگرمی های خلاق توانایی بهبود حالات ذهنی ما را دارند.پس واجب است زمانی را در طول روز برای سرگرمی خلاق کنار بگذاریم.سرگرمی های خلاق بسیاری وجود دارند که شما را شادتر می کنند. در این مقاله ما به بررسی 5 مورد از آن ها می پردازیم. با لرن روت همراه باشید.


آیا تا به حال ایده ای به ذهن شما رسیده است که به دنبال معرفی آن باشید و توان عملی کردن آن را نداشته باشید؟ در این مقاله ما سعی می کنیم که شما را در این زمینه راهنمایی کنیم. با لرن روت همراه باشید.


اولین چیزی که باید به شما بگویم این است که میلیاردر شدن کار راحتی نیست همچنین امری نیست که بتوان یک شب به آن رسید بلکه به یک سری تمرین نیاز دارد تا بتوانید خودتان را بسازید و آماده برای میلیاردر شدن شوید پس با این مقاله ی لرن روت همراه شوید تا 10 تمرین میلیاردر شدن را برای شما شرح دهیم.