Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

اگر شما گوشی هوشمند اندرویدی دارید بهتر است که مواظب بدافزار جدیدی باشید که گوشی شما را هدف گرفته است. این بدافزار جدید اندروید قابلیت این را دارد که دسترسی روت به گوشی هوشمند شما پیدا کند و حافظه ی گوشی شما را به طور کامل پاک کند. برای آشنایی بیشتر با این بدافزار، با لرن روت همراه باشید.


بدافزار نرم افزاری است با هدف مخرب و غیراخلاقی که روی دستگاه های مختلف نصب می شود حالا ممکن خود ما آن ها را نصب کنیم یا شاید خود آن ها به همراه نرم افزارهای دیگر نصب شوند. در این مقاله ی آموزشی ما قصد داریم تا بدافزار Ransomware را برای شما توضیح دهیم پس با لرن روت همراه باشید.


اگر شما گوشی هوشمند اندرویدی دارید بهتر است که مواظب بدافزار جدیدی باشید که گوشی شما را هدف گرفته است. این بدافزار جدید اندروید قابلیت این را دارد که دسترسی روت به گوشی هوشمند شما پیدا کند و حافظه ی گوشی شما را به طور کامل پاک کند. برای آشنایی بیشتر با این بدافزار، با لرن روت همراه باشید.


بدافزار نرم افزاری است با هدف مخرب و غیراخلاقی که روی دستگاه های مختلف نصب می شود حالا ممکن خود ما آن ها را نصب کنیم یا شاید خود آن ها به همراه نرم افزارهای دیگر نصب شوند. در این مقاله ی آموزشی ما قصد داریم تا بدافزار Ransomware را برای شما توضیح دهیم پس با لرن روت همراه باشید.