Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

   محیط برنامه نویسی کدینگ (Koding Integrated Development Environment or IDE) مناسب برای برنامه نویسی و طراحی وب سایت به صورت آنلاین می باشد. در این مقاله به اختصار، طرز استفاده از این IDE را آموزش می دهیم. با لرن روت همراه باشید.


   Atom یک ویرایشگر متن (Text Editor) است.  این ویرایشگر برای رقابت با همتایانش مانند Vim و یا Emacs طراحی شده است. Chris Kelly سرپرست برنامه نویسان GitHub، رسما اعلام کرد که این ویرایشگر به صورت یک برنامه ی مجزا و مستقل از GitHub، به طور کامل Open-Source در اختیار برنامه نویسان قرار می گیرد. با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از طراحان وب در پیاده سازی خود نگران این موضوع هستند که کدهای آنها در مرورگرهای مختلف به درستی نمایش داده شوند. یکی از بهترین استراتژی ها در حل این موضوع استفاده از راهبردی به نام Fallback  یا Fallback Strategy است. با لرن روت همراه باشید تا این راهبرد مدرن را برای شما توضیح دهیم.


بهترین طراحی های قالب وردپرس - ما در این جا بهترین طراحی های قالب وردپرس را برای شما جمع آوری کرده ایم تا نشان بدهیم که طراحی های عالی چگونه باید باشند. در قسمت دوم 10 سایت بعدیاز این مجموعه را خواهیم داشت. لطفا با لرن روت همراه باشید.


بهترین طراحی های قالب وردپرس - ما در این جا بهترین طراحی های قالب وردپرس را برای شما جمع آوری کرده ایم تا نشان بدهیم که طراحی های عالی چگونه باید باشند. در قسمت اول 10 سایت اول از این مجموعه را خواهیم داشت. لطفا با لرن روت همراه باشید.


   محیط برنامه نویسی کدینگ (Koding Integrated Development Environment or IDE) مناسب برای برنامه نویسی و طراحی وب سایت به صورت آنلاین می باشد. در این مقاله به اختصار، طرز استفاده از این IDE را آموزش می دهیم. با لرن روت همراه باشید.


   Atom یک ویرایشگر متن (Text Editor) است.  این ویرایشگر برای رقابت با همتایانش مانند Vim و یا Emacs طراحی شده است. Chris Kelly سرپرست برنامه نویسان GitHub، رسما اعلام کرد که این ویرایشگر به صورت یک برنامه ی مجزا و مستقل از GitHub، به طور کامل Open-Source در اختیار برنامه نویسان قرار می گیرد. با لرن روت همراه باشید.


بسیاری از طراحان وب در پیاده سازی خود نگران این موضوع هستند که کدهای آنها در مرورگرهای مختلف به درستی نمایش داده شوند. یکی از بهترین استراتژی ها در حل این موضوع استفاده از راهبردی به نام Fallback  یا Fallback Strategy است. با لرن روت همراه باشید تا این راهبرد مدرن را برای شما توضیح دهیم.


بهترین طراحی های قالب وردپرس - ما در این جا بهترین طراحی های قالب وردپرس را برای شما جمع آوری کرده ایم تا نشان بدهیم که طراحی های عالی چگونه باید باشند. در قسمت دوم 10 سایت بعدیاز این مجموعه را خواهیم داشت. لطفا با لرن روت همراه باشید.


بهترین طراحی های قالب وردپرس - ما در این جا بهترین طراحی های قالب وردپرس را برای شما جمع آوری کرده ایم تا نشان بدهیم که طراحی های عالی چگونه باید باشند. در قسمت اول 10 سایت اول از این مجموعه را خواهیم داشت. لطفا با لرن روت همراه باشید.