Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

یافتن یک عبارت در یک رشته در PHP، نیازی است که بارها با آن روبرو می شوید. تابع strpos به شما امکانات خوبی برا یرفع  این نیاز ارائه می کند. برای بررسی تابع strpos، با این مقاله لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه ها، هنگام برنامه نویسی نیاز به تولید یک عدد تصادفی دارند در این مقاله لرن روت، نحوه ساخت یک عدد تصادفی در PHP را بررسی خواهیم کرد.


شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا توسعه دهندگان PHP بعد از نسخه 5.6 نسخه 7 این زبان را منتشر کردند. در این مقاله به علل عدم انتشار PHP 6 می پردازیم. با لرن روت همراه باشید.


خبر خوبی که توسعه دهندگان PHP این روزها آن را می شنوند، انتشار آخرین نسخه PHP به نام PHP 7 است. با این مقاله لرن روت همراه باشید تا با قابلیت های این نسخه آشنا شوید.


تابع htmlspecialchars، تابعی است که بیشتر برای تبدیل کاراکترهای از پیش تعریف شده به موجودیت های HTMLای، جهت بالا بردن امنیت استفاده می شود. با این مقاله لرن روت همراه باشید تا درباره آن بیشتر صحبت کنیم.


یکی از نگرانی های توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان همیشه بحث امنیت برنامه های آنهاست. در این مقاله به یکی از موارد ضروری در رعایت استانداردهای امنیتی وب سایت می پردازیم. با این مقاله لرن روت همراه باشید.


پدرام رضایی
1394-07-05 21:03:53

اگر تا الآن مجبور بودید فقط از منوهای Drop Down یک آیتم را انتخاب و به سمت سرورارسال کنید دیگر با خواندن این مقاله متوجه خواهید شد که چگونه می توان همین کار را برای ارسال چند آیتم به سمت سرورانجام دهید پس با این مقاله ی آموزشی لرن روت همراه باشید.


پدرام رضایی
1394-06-22 18:41:58

در مواقعی که نیاز است تا ما یک متن طولانی به عنوان مثال یک مقاله به یک قسمت از سایت خود اضافه کنیم لازم است تا با ادیتور(ویرایشگر)های  همانند ادیتور(ویرایشگر)های  word این کار را انجام دهیم حال ما میخواهیم در این آموزش نحوه ی اضافه کردن یکی از بهترین و کاملترین ادیتور(ویرایشگر)های موجود را به شما یاد دهیم پس این آموزش را از دست ندهید.


یافتن یک عبارت در یک رشته در PHP، نیازی است که بارها با آن روبرو می شوید. تابع strpos به شما امکانات خوبی برا یرفع  این نیاز ارائه می کند. برای بررسی تابع strpos، با این مقاله لرن روت همراه باشید.


بسیاری از برنامه ها، هنگام برنامه نویسی نیاز به تولید یک عدد تصادفی دارند در این مقاله لرن روت، نحوه ساخت یک عدد تصادفی در PHP را بررسی خواهیم کرد.


شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا توسعه دهندگان PHP بعد از نسخه 5.6 نسخه 7 این زبان را منتشر کردند. در این مقاله به علل عدم انتشار PHP 6 می پردازیم. با لرن روت همراه باشید.


خبر خوبی که توسعه دهندگان PHP این روزها آن را می شنوند، انتشار آخرین نسخه PHP به نام PHP 7 است. با این مقاله لرن روت همراه باشید تا با قابلیت های این نسخه آشنا شوید.


تابع htmlspecialchars، تابعی است که بیشتر برای تبدیل کاراکترهای از پیش تعریف شده به موجودیت های HTMLای، جهت بالا بردن امنیت استفاده می شود. با این مقاله لرن روت همراه باشید تا درباره آن بیشتر صحبت کنیم.


یکی از نگرانی های توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان همیشه بحث امنیت برنامه های آنهاست. در این مقاله به یکی از موارد ضروری در رعایت استانداردهای امنیتی وب سایت می پردازیم. با این مقاله لرن روت همراه باشید.


پدرام رضایی
1394-07-05 21:03:53

اگر تا الآن مجبور بودید فقط از منوهای Drop Down یک آیتم را انتخاب و به سمت سرورارسال کنید دیگر با خواندن این مقاله متوجه خواهید شد که چگونه می توان همین کار را برای ارسال چند آیتم به سمت سرورانجام دهید پس با این مقاله ی آموزشی لرن روت همراه باشید.


پدرام رضایی
1394-06-22 18:41:58

در مواقعی که نیاز است تا ما یک متن طولانی به عنوان مثال یک مقاله به یک قسمت از سایت خود اضافه کنیم لازم است تا با ادیتور(ویرایشگر)های  همانند ادیتور(ویرایشگر)های  word این کار را انجام دهیم حال ما میخواهیم در این آموزش نحوه ی اضافه کردن یکی از بهترین و کاملترین ادیتور(ویرایشگر)های موجود را به شما یاد دهیم پس این آموزش را از دست ندهید.