Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

چگونه آدرس صفحه ی جاری را در PHP به دست آوریم؟

آموزش به دست آوردن آدرس url صفحه ی جاری با استفاده از php
View