Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

کدام یک در شبکه های اجتماعی فعال تر هستند؟

زنان بیشتر در شبکه های اجتماعی فعال هستند یا مردان؟ زنان و مردان چه میزان در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند.
View
بهترین زمان برای پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی

بهترین زمان برای پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی چه زمانی است؟
View
تفاوت شرایط کار در فیسبوک با گوگل

کار در فیسبوک,کار در گوگل,راه های کار در گوگل
View
ارسال شکلک در ویندوز

نحوه ارسال شکلک یا emoji در ویندوز
View
کدام برنامه ها بیشترین تعداد دانلود و نصب دارند؟

بیشترین دانلود برنامه ها مربوط به کدام یک است؟
View