Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

تابع strip_tags درPHP چه کار می کند؟

در امنیت وب نیاز است تا اطلاعات ورودی کاربران بررسی شوند. یکی از توابع کمکی در این زمینه strip_tags است.
View